Moxibustion

Moxa is een vorm van warmtetherapie waarbij gedroogde plantenmaterialen, van Artemisia, vlakbij het huidoppervlak worden verbrand, waardoor een unieke vorm van zeer doordringende warmte wordt geproduceerd.

Brandende moxa zendt zichtbaar licht en infrarode (IR) straling uit, deze thermische stimulatie tast zowel ondiepe als diepe weefsels van de huid aan.


Moxa is a form of heat therapy that burns dried plant materials, from Artemisia, near the surface of the skin, producing a unique form of highly penetrating heat.

Burning moxa emits visible light and infrared (IR) radiation, this thermal stimulation affects both shallow and deep tissues of the skin.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close