E-Stim Acupunctuur / TENS

Elektro-acupunctuur is de toepassing van elektrische stroom op acupunctuurpunten via de naalden.

Stroomimpulsen versterken de werking van de naalden en verschillende stroomvormen worden gebruikt voor verschillende therapeutische doeleinden.

Frequentie van stimulatie

  • laagfrequente stimulatie (1-2 Hz) veroorzaakt de afgifte van endorfines en enkefalinen
  • mid-range (12-15 Hz) stimulatie resulteert in de productie van alle drie opioïde klassen
  • hoge frequentie (100 Hz) resulteert in afgifte van dynorfine en heeft geen effect op endorfines of enkefalinen

Duur van stimulatie
Minimaal 10 minuten is vereist voor de productie van endorfine, met maximale afgifte na 20 minuten.


Electro acupuncture is the application of  electrical current to acupuncture points  through the needles.

Current Impulses amplify the action of the needles and different current forms are used for different therapeutic purposes. 

Frequency of stimulation

  • low frequency stimulation (1-2 Hz) causes the release of endorphins and enkephalins
  • mid-range (12-15 Hz) stimulation results in the production of all three opioid classes
  • high frequency (100 Hz) results in dynorphin release and has no effect on endorphins or enkephalins

Duration of stimulation
A minimum of 10 minutes is required for endorphin production, with maximum release after 20 minutes.

EA may help reduce the requirement for intraoperative and postoperative analgesic drugs. Some patients gain a considerable rise in pain threshold, others none at all.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close