Cupping

Cupping is een therapie waarbij vacuüm wordt gebruikt om fascia los te maken, waardoor uw huid er gekneusd uit kan zien door de zuigkracht. De kleur van de markeringen geeft het zuurstofniveau en de bloedstroom in het gebied weer. Deze markeringen kunnen echter 2 weken duren en spataderen verergeren.


Cupping is a therapy that uses vacuum to release fascia, in turn your skin may look bruised from the suction. The color of the marks will show the level of oxigenation and blood flow in the area. However, these marks could last 2 weeks and aggravate spider veins.

Fire Cupping

Fire cupping zorgt voor een sterk vacuüm. Dit zorgt ervoor dat uw huid stijgt en rood wordt naarmate uw bloedvaten groter worden. De cup wordt over het algemeen op zijn plaats gelaten of langs de aangetaste gebieden verplaatst om de fascia los te maken.

Mijn patiënten vinden fire cupping meestal meer ontspannend vanwege de warmte en de vorm van de glazen cups.


Fire cupping creates a strong vacuum. This causes your skin to rise and turn red as your blood vessels dilate. The cup is usually left in place or moved along the affected areas, to release the fascia.

My patients usually find fire cupping more relaxing due to the warmth and the shape of the glass cups.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close