TCG voedingsadvies / Kruidenadvies

Iedereen heeft individuele behoeften en deze veranderen in de loop van de tijd, daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk variatie in de voeding te hebben.

De kwaliteit van onze voeding is meestal de belangrijkste reden voor een nutriëntentekort, maar andere factoren, zoals stress of bepaalde medische aandoeningen, beïnvloeden ook hoe ons lichaam voedsel metaboliseert.

Soms is het lichaam echter zo uitgeput dat het voedsel zelf niet genoeg is om ons alle voedingsstoffen te geven die we nodig hebben, wat op lange termijn kan leiden tot ziekte (bloedarmoede, diabetes, enz.). In deze gevallen kan ik u voedingssupplementen aanraden.


Everybody has individual needs and they change over time, therefore it’s important to have as much variety in your diet as possible.

The quality of our diet is usually the primary reason for a nutricional deficit, but other factors, such as stress or certain medical conditions can be a determinent factor on how our body metabolizes food.

However, sometimes the body is so depleated that food itself is not enough to provide us with all the nutrients we need, which on the long-term may lead to illness (anemia, diabetes, etc). In these cases I might reccomend you dietary supplementation.

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close