Info Covid-19

Voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van Coronavirus te voorkomen

Als lid van BAF werk ik volgens de opgelegde hygiënemaatregelen van de overheid en de Belgian Acupunctors Federation.

Voorzorgsmaatregelen

  • Ontsmet uw handen bij het betreden en verlaten van de zaak, in de praktijk wordt alcoholgel verstrekt.
  • Probeer uw aan het gegeven afspraak uur te houden, kom niet meer dan 10 min op voorhand.
  • Stel uw afspraak uit als u last heeft van hoesten, keelpijn, loopneus, griepsymptomen of koorts (lichaamstemperatuur hoger dan 37,3 ° C).
  • Stel uw afspraak ook 24u op voorhand uit als uw gezinsleden bovenstaande symptomen vertonen of als u in contact bent gekomen met mensen van buiten uw familie die deze symptomen vertonen.

Hartelijk bedankt voor uw begrip.


Precautions to prevent the spread of Coronavirus

Precautionary measures

  • Disinfect your hands when entering and leaving, alcohol gel is provided in the practice.
  • Try to come at the time of your appointment and not more than 10 min in advance.
  • Please postpone your appointment if you have a cough, sore throat, nasal discharge, flu symptoms or fever (body temperature higher than 37.3 ° C).
  • Please also cancel your appointment 24h beforehand if your family members show the above symptoms or if you have come into contact with people outside your family who show these symptoms.

Thank you for your understanding.

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close